AJATIN AKUT sprej 1% 1×100 ml

Katalógové číslo: Lekarentriveze-c895d236ed09fc03811e9eb0936e4b46 Kategória:

Popis

AJATIN AKUT sprej 1% 1×100 ml

Dezinfekčný prípravok AJATIN Akut sprej 1% likviduje baktérie, nižšie huby a lipofilné (obalené) vírusy.
Zloženie: BKC(alkyldimethylamonium bromidy) 1g ve 100g, pomocné látky- isopropylalkohol, brilantná modrá, voda 

  • prípravok určený na vonkajšie použitie
  • na povrch kože a rúk
  • na dezinfekciu predmetov a plôch (steny, podlahy, nábytok) rôznych povrchov (drevo, plast, kov, guma)
  • pomáha likvidovať baktérie, nižšie huby a lipofilné (obalené) vírusy

Biocídny výrobok
„Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.“

Pozor, výstražné upozornenia:
H226 – Horľavá kvapalina a pary. 
H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336 – Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H412 – Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhdobými účnikami