AJATIN PLUS ROZTOK 1% s mechanickým rozprašovačom 1×1000 ml

Katalógové číslo: Lekarentriveze-904ce1eeb86f59cc1dc09f436838aff4 Kategória:

Popis

AJATIN PLUS ROZTOK 1% s mechanickým rozprašovačom 1×1000 ml

Biocídny výrobok je určený na dezinfekciu nielen povrchu pokožky, ale aj k plošnej dezinfekcii povrchov a predmetov. Spoľahlivo likviduje plesne, niektoré druhy vírusov, baktérie a nižšie huby. Nefarbí, nezapácha a nedráždi pokožku, neuvolňuje nebezpečné plyny.

Typ biocídneho výrobku:

1.Osobná hygiena človeka
2.Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá
3.Veterinárna hygiena
4.Oblasť potravín a krmív
 

Biocídny výrobok
„Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.“

Pozor, výstražné upozornenia:
H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H412 – Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.